Bierzmowanie

       SAKRAMENT  BIERZMOWANIA W PARAFII

               NARODZENIA NMP W ZŁOTORYI

 

Dokumenty wymagane do przyjęcia bierzmowania:

1. Świadectwo chrztu.

2. Zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii.

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania.

W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnie zgody swojego księdza proboszcza.

 

 

    

 

 

SPOTKANIA FORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU

BIERZMOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

WRZESIEŃ 2017

KLASY 7 (SP) – 13.09.2017 – GODZINA 19:00 – KOŚCIÓŁ

KLASY II (GIM) – 20.09.2017 – GODZINA 19:00 – KOŚCIÓŁ

KLASY III (GIM) – 27.09.2017 – GODZINA 19:00 – KOŚCIÓŁ

 

PAŹDZIERNIK 2017

KLASY 7 (SP) – 4.10.2017 – GODZINA 19:00 – KOŚCIÓŁ

KLASY II (GIM) – 18.10.2017 – GODZINA 19:00 – KOŚCIÓŁ

KLASY III (GIM) – 25.10.2017 – GODZINA 19:00 – KOŚCIÓŁ

 

LISTOPAD 2017

KLASY 7 (SP) – 8.11.2017 – GODZINA 19:00 – KOŚCIÓŁ

KLASY II (GIM) – 15.11.2017 – GODZINA 19:00 – KOŚCIÓŁ

KLASY III (GIM) – 22.11.2017 – GODZINA 19:00 – KOŚCIÓŁ

 

GRUDZIEŃ 2017

KLASY 7 (SP) – 6.12.2017 – GODZINA 16:00 – KOŚCIÓŁ - Msza i nauka rekolekcyjne

KLASY II (GIM) – 13.12.2017 – GODZINA 19:00 – KOŚCIÓŁ

KLASY III (GIM) – 20.12.2017 – GODZINA 19:00 – KOŚCIÓŁ

 

 

 

 

 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA DOROSŁYCH

                    W KATEDRZE LEGNICKIEJ

 

Terminy sakramentu bierzmowania :
 
W roku 2017 wyznaczone zostały następujące terminy:
 • 6 marca – godz. 18.30
 • 19 czerwca – godz. 18.30
 • 11 września – godz. 18.30
 • 11 grudnia – godz. 18.30
 
Przygotowanie:
 • Przygotowanie do bierzmowania dorosłych, którzy przyjmą sakrament Ducha           Świętego w katedrze legnickiej w jednym z wyżej podanych terminów jest             prowadzone w parafii kandydata przez księdza proboszcza lub osobę przez                       niego wyznaczoną (np. wikariusz, katecheta lub katechetka, mężczyzna                         pełniący posługę lektora, jeśli sam jest do tego wystarczająco przygotowany).

 

 • Zwyczajny czas przygotowania to około jednego roku. W tym czasie                               kandydat powinien systematycznie uczestniczyć w katechezach i pracować                         sam z podanym materiałem. Ma to służyć zaznajomieniu się z treścią                           katechez oraz osobistemu przyswojeniu ich w duchu wiary, a także                             zdobywaniu doświadczania wspólnoty Kościoła szczególnie w tych                           przypadkach, gdzie zachodzą w tej materii braki. Gdy zaistnieje                               konieczność skrócenia tego czasu, decyzję, po rozeznaniu okoliczności,                   podejmuje ksiądz proboszcz. Naturalnie, czas, w którym odbywają się                                   te katechezy jest uzależniony od stopnia znajomości prawd wiary i                                   życia chrześcijańskiego przez kandydata.

 

 • W czasie prowadzenia katechez w parafii zaleca się następujący materiał:
 •         Materiał z Katechizmu:
  • Życie chrześcijańskie – wspólnota ludzka
   Źródło:Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego.
                                                                      Nr 401-414. Kielce 2005 s. 132-135.
  • Skutki bierzmowania
   Źródło: Katechizm Kościoła katolickiego.                                                                           Nr 1302-1305. Poznań 20122poprawione s. 321-322
  • Bierzmowanie w ekonomii zbawienia. Znaki i obrzędy bierzmowania
   Źródło: Katechizm Kościoła katolickiego.                                                                           Nr 1286-1301. Poznań 20122poprawione s. 318-321
  • Sakrament chrztu
   Źródło:Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego.                                                   Nr 251-264. Kielce 2005 s. 93-96
  • Katechezy z nauczania Biskupa legnickiego:
  • Kim jest człowiek – Stworzenie na obraz i podobieństwo Boga (II/1A)
  • Kim jest człowiek – Grzech pierworodny (II/1B)
  • Kim jest człowiek – Odkupienie w Jezusie Chrystusie (II/1C)
  • Katechezy e, f, g zawarte też są w publikacji: Bp Zbigniew Kiernikowski.                       Chrzest w misji i życiu Kościoła. Część I: Boża wizja człowieka.                             (Materiał dostępny w Wydziale Duszpasterskim).
  • Siedmioraki dar Ducha Świętego                                                                                             Oprócz przygotowania w parafii odbywają się dwa dodatkowe spotkania                           na szczeblu diecezjalnym w Legnicy. Są one prowadzone przez Biskupa                   legnickiego i jego delegata w budynku plebani katedralnej (ul. Św. Piotra 2a)                       zawsze o godzinie 18:00. Pierwsze na ok. 3 miesiące przed udzieleniem                   sakramentu bierzmowania, a drugie krótko (2-3 tygodnie) przed terminem             bierzmowania. Mają one charakter weryfikujący stan przygotowania                 kandydatów oraz bezpośrednie wprowadzenie do obrzędu sakramentu.
  • Spotkania na szczeblu diecezjalnym:
  • Bierzmowanie 11.09.2017    1)16.06.2017    2) 4.09.2017
  • Bierzmowanie 11.12.2017    1) 8.09.2017     2) 1.12.2107
 •  
 •  
 •  
 •  
 •