Bierzmowanie

       SAKRAMENT  BIERZMOWANIA W PARAFII

               NARODZENIA NMP W ZŁOTORYI

 

Dokumenty wymagane do przyjęcia bierzmowania:

1. Świadectwo chrztu.

2. Zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii.

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania.

W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnie zgody swojego księdza proboszcza.

 

 

 

 

 

PYTANIA KLASA VII PODSTAWOWA

 

 1. DLACZEGO BÓG STWORZYŁ CZŁOWIEKA

 2. DLACZEGO SZUKAMY BOGA

 3. DLACZEGO LUDZIE PRZECZĄ ISTNIENIU BOGA

 4. JAK BÓG OBJAWIA SIĘ W ST. TESTAMENCIE

 5. CO BÓG OBJAWIŁ W OSOBIE SWOJEGO SYNA

 6. DLACZEGO PRZEKAZUJEMY WIARĘ

 7. CZY KOŚCIÓŁ SIĘ MOŻE MYLIĆ W KWESTIACH WIARY

 8. CZY PISMO ŚW. JEST PRAWDZIWE

 9. JAK POPRAWNIE CZYTAĆ BIBLIĘ

 10. CO TO JEST PISMO ŚWIĘTE

 11. JAK DZIELIMY PISMO ŚWIĘTE

 12. JAKA ROLĘ ODGRYWA PISMO ŚWIĘTE W ŻYCIU CZŁOWIEKA

 13. CO TO JEST WIARA

 14. CO MA WSPOŁNEGO WIARA Z KOSCIOŁEM

 15. CZYM SĄ WYZNANIA WIARY

 16. SYMBOL APOSTOLSKI

 17. SYMBOL NICEJSKO-KONSTANTYNOPOLSKI

 18. JAK POWSTAŁY WYZNANIA WIARY

 19. JAK PRAKTYKOWAĆ WIARĘ W SWOIM ŻYCIU

 20. JAK PRZEKAZYWAĆ WIARĘ

 

PYTANIA KLASA II GIMNAZJUM

 

 1. CO TO JEST LITURGIA

 2. DLACZEGO LITURGIA JEST PRIORYTETEM W ŻYCIU KOŚCIOŁA

 3. CO JEST ŹRÓDŁEM LITURGII

 4. CO JEST ISTOTĄ LITURGII

 5. ILE JEST SAKRAMENTÓW

 6. PO CO SĄ SAKRAMENTY

 7. DEFINICJA SAKRAMENTU

 8. JAKIE SAKREMTY OTRZYMUJĘ SIĘ TYLKO JEDEN RAZ

 9. KTO CELEBRUJE LITURGIĘ

 10. DLACZEGO W LITURGII JEST WIELE ZNAKÓW I SYMBOLI

 11. DLACZEGO W LITURGII JEST MUZYKA

 12. CO TO JEST ROK LITURGICZNY (PODZIAŁ ROKU)

 13. DLACZEGO WAŻNA JEST NIEDZIELA

 14. CO TO JEST CHRZEŚCIJAŃSKI DOM BOŻY

 15. CO TO JEST CHRZEST

 16. JAK UDZIELA SIĘ CHRZTU

 17. KTO MOŻE UDZIELAĆ CHRZTU

 18. DLACZEGO PODCZAS CHRZTU NADAJE SIĘ IMIĘ

 19. CO TO JEST SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 20. KTO MOŻE ZOSTAĆ BIERZMOWANYM

 21. JAK PRZEBIEGA SAKREMT BIERZMOWANIA

 22. CO TO JEST EUCHARYSTIA

 23. WYMIEŃ CZĘŚCI EUCHARYSTII

 24. JAK JEZUS USTANOWIŁ EUCHARYSTIĘ

 25. KTO MOŻE JA SPRAWOWAĆ

 

PYTANIA KLASA III GIMNAZJUM

 

 1. CO TO JEST MODLITWA

 2. JAK MODLIŁ SIĘ MOJŻESZ

 3. JAK JEZUS NAUCZYŁ SIĘ MODLIĆ

 4. JAK MODLIŁ SIĘ JEZUS

 5. CZEGO UCZY NAS MARYJA NA MODLITWIE

 6. ZDROWAŚ MARYJO

 7. PODAJ WSZYZTKIE TAJEMNICE I CZĘŚCI RÓŻAŃCA

 8. JAKIE SĄ RODZAJE MODLITWY

 9. JAKIE SĄ WŁĄSCIWE POSTAWY MODLITEWNE

 10. CECHY MODLITWY

 11. DLACZEGO PODCZAS MODLITWY POMAGAJĄ NAM ŚWIĘCI

 12. CZY MOŻNA MODLIĆ SIĘ WSZĘDZIE

 13. KIEDY NALEŻY SIĘ MODLIĆ

 14. CO TO JEST MODLITWA USTNA

 15. CO TO JEST ROZMYŚLANIE

 16. CO TO JEST KONTEMPLACJA

 17. OJCZE NASZ

 18. JAK POWSTAŁA MODLITWA OJCZE NASZ

 19. GDZIE JEST NIBO

 20. CO ZNACZY ŚWIEC SIĘ IMIĘ TWOJE

 21. CO ZNACZY BĄDŹ WOLA TWOJA NA NIEBIE I NA ZIEMI

 22. CO ZNACZY NIE WÓDZ NAS NA POKUSZENIE

 

 

EGZAMINY ZALICZAJĄCE I SEMESTR PRZYGOTOWANIA

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 BEDĄ PODCZAS SPOTKAŃ

FORMACYJNYCH W NASTĘPUJACYCH TERMINACH:

 

KLASY VII PODSTAWÓWKI - 14.02.2018 (ZAKRYSTIA) GODZINA 19.00

KLASY II GIMNAZJUM - 21.02.2018 (ZAKRYSTIA) GODZINA 19:00

KLASY III GIMNAZJUM - 28.02.2018 (ZAKRYSTIA) GODZINA 19:00

 

 

 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA DOROSŁYCH

                    W KATEDRZE LEGNICKIEJ

 

 
 
Przygotowanie:
 • Przygotowanie do bierzmowania dorosłych, którzy przyjmą sakrament Ducha           Świętego w katedrze legnickiej w jednym z wyżej podanych terminów jest             prowadzone w parafii kandydata przez księdza proboszcza lub osobę przez                       niego wyznaczoną (np. wikariusz, katecheta lub katechetka, mężczyzna                         pełniący posługę lektora, jeśli sam jest do tego wystarczająco przygotowany).

 

 • Zwyczajny czas przygotowania to około jednego roku. W tym czasie                               kandydat powinien systematycznie uczestniczyć w katechezach i pracować                         sam z podanym materiałem. Ma to służyć zaznajomieniu się z treścią                           katechez oraz osobistemu przyswojeniu ich w duchu wiary, a także                             zdobywaniu doświadczania wspólnoty Kościoła szczególnie w tych                           przypadkach, gdzie zachodzą w tej materii braki. Gdy zaistnieje                               konieczność skrócenia tego czasu, decyzję, po rozeznaniu okoliczności,                   podejmuje ksiądz proboszcz. Naturalnie, czas, w którym odbywają się                                   te katechezy jest uzależniony od stopnia znajomości prawd wiary i                                   życia chrześcijańskiego przez kandydata.

 

 • W czasie prowadzenia katechez w parafii zaleca się następujący materiał:
 •         Materiał z Katechizmu:
  • Życie chrześcijańskie – wspólnota ludzka
   Źródło:Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego.
                                                                      Nr 401-414. Kielce 2005 s. 132-135.
  • Skutki bierzmowania
   Źródło: Katechizm Kościoła katolickiego.                                                                           Nr 1302-1305. Poznań 20122poprawione s. 321-322
  • Bierzmowanie w ekonomii zbawienia. Znaki i obrzędy bierzmowania
   Źródło: Katechizm Kościoła katolickiego.                                                                           Nr 1286-1301. Poznań 20122poprawione s. 318-321
  • Sakrament chrztu
   Źródło:Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego.                                                   Nr 251-264. Kielce 2005 s. 93-96
  • Katechezy z nauczania Biskupa legnickiego:
  • Kim jest człowiek – Stworzenie na obraz i podobieństwo Boga (II/1A)
  • Kim jest człowiek – Grzech pierworodny (II/1B)
  • Kim jest człowiek – Odkupienie w Jezusie Chrystusie (II/1C)
  • Katechezy e, f, g zawarte też są w publikacji: Bp Zbigniew Kiernikowski.                       Chrzest w misji i życiu Kościoła. Część I: Boża wizja człowieka.                             (Materiał dostępny w Wydziale Duszpasterskim).
  • Siedmioraki dar Ducha Świętego                                                                                             Oprócz przygotowania w parafii odbywają się dwa dodatkowe spotkania                           na szczeblu diecezjalnym w Legnicy. Są one prowadzone przez Biskupa                   legnickiego i jego delegata w budynku plebani katedralnej (ul. Św. Piotra 2a)                       zawsze o godzinie 18:00. Pierwsze na ok. 3 miesiące przed udzieleniem                   sakramentu bierzmowania, a drugie krótko (2-3 tygodnie) przed terminem             bierzmowania. Mają one charakter weryfikujący stan przygotowania                 kandydatów oraz bezpośrednie wprowadzenie do obrzędu sakramentu.
  • Spotkania na szczeblu diecezjalnym:
  • Bierzmowanie 11.09.2017    1)16.06.2017    2) 4.09.2017
  • Bierzmowanie 11.12.2017    1) 8.09.2017     2) 1.12.2107
 •  
 •  
 •  
 •  
 •