Chrzest

CHRZEST

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu dziecka do chrztu:

1. Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii.

3. Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres.

4. Zaświadczenie od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi, którzy mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej.

 

 

RODZICAMI CHRZESTNYMI MOGĄ BYĆ:

1. Ukończyły 16 rok życia,

2. Przyjęły sakrament bierzmowania,

3. Są wierzące i praktykujące,

4. Są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym. 

 

 

KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

BĘDZIE SIĘ ODBYWAĆ W KAŻDĄ PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

O GODZINIE 19.00 W AULI DOMU PARAFIALNEGO.