RACHUNEK SUMIENIA


RACHUNEK SUMIENIA według Bożych przykazań
 
Przykazanie pierwsze
Kto jest moim Bogiem? Komu ufam, komu wierzę?
Czy przypadkiem moim Bogiem nie jest muzyka, hobby, moje ciało?
Czy opuszczałem z lenistwa modlitwy codzienne? Czy podczas modlitwy myślałem umyślnie o innych sprawach? Czy zaniedbywałem naukę religii?
Przykazanie drugie
Czy wymawiałem imiona święte w żartach lub w złości?
Czy z szacunkiem odnosiłem się do Jezusa? W jaki sposób wymawiałem Jego Imię: w jakim celu i w jakich okolicznościach. Czy nie robiłem tego bezmyślnie, bezczeszcząc Jego Imię w nieprzyzwoitych rozmowach?
Czy z szacunkiem odnosiłem się do osób w szczególny sposób poświęconych Bogu: kapłanów, sióstr, katechetów? Czy kląłem?
Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie?
Przykazanie trzecie
Czy w dniu świętym opuściłem z lenistwa Mszę świętą?
Czy spóźniłem się na Mszę świętą? Czy w kościele zachowywałem się źle? Czy pracowałem w dniu świątecznym?
Przykazanie czwarte
Czy modlę się za swoich rodziców? Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub przełożonym?
Czy darzę szacunkiem osoby odpowiedzialne za mnie, a także wszystkie osoby starsze?
Jak traktuję drugiego człowieka: czy przypadkiem nie wysługuję się innymi?
Czy naśmiewałem się z ludzi starszych lub ułomnych?
Czy solidnie wypełniam swoje obowiązki szkolne i domowe?
Czy modlę się za swoich przyjaciół czy o dobrego przyjaciela?
Przykazanie piąte
Czy dbam o swoje zdrowie i czy szanuję zdrowie innych?
Czy biłem kogoś?
Czy przezywałem?
Czy źle komuś życzyłem?
Czy namawiałem bliźniego do grzechu?
Czy dręczyłem zwierzęta?
Przykazanie szóste i dziewiąte
Czy pamiętam o tym, że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego?
Czy troszczę się o czystość myśli? Jakimi obrazami wypełniam swoją wyobraźnię? Jakie wypowiadam słowa? Czy nie opowiadam nieprzyzwoitych dowcipów? Czy potrafię opanować swoje popędy, czy nie ulegam im?
Czy posiadam poczucie wstydu? Czy przysłuchiwałem się brzydkiej mowie? Czy patrzyłem na nieskromne rzeczy? Czy mówiłem lub myślałem nieskromnie?
Przykazanie siódme i dziesiąte
Czy kradłem: komu i co?
Czy psułem rzeczy cudze?
Czy oszukiwałem: kogo i w czym?
Czy chciałem kraść: komu i co?
Czy potrafię rezygnować z własnego egoizmu i poświecić czas dla innych?
Czy zawsze oddaje pożyczone rzeczy? Czy zwracam rodzicom "resztę" z zakupów?
Czy nie przyczyniam się do niszczenia własności wspólnej, np. ławek w szkole?
Czy potrafiłem przyznać się do wyrządzonej szkody?
Czy nie obarczam innych pracą nie podejmując wyznaczonego mi obowiązku?
Przykazanie ósme
Czy kłamałem?
Czy biorę odpowiedzialność za wypowiedziane słowa?
Czy nie obmawiam, nie plotkuję, nie oczerniam innych?
Czy nie osądzam pochopnie?
Czy dotrzymuję słowa?